Analiza trendu sezonowego - ceny karnetów na stacjach narciarskich w Województwie Małopolskim (Polska)

Jesteśmy do tego przyzwyczajeni – ceny produktów i usług zmieniają się co roku. Dotyczy to również cen karnetów na stacjach narciarskich i snowboardowych. Pod lupą analizy rok do roku znalazły się tym razem ceny stacji w regionie Województwa Małopolskiego.

Struktura cenników w sezonie 2020/2021 jest taka sama jak rok wcześniej, natomiast ceny są wyższe. Na wykresach znajduje się porównanie przeliczeniowej godziny korzystania ze stoku dla karnetów godzinowych i dobowych. Czerwona linia ciągła oznacza ceny na aktualny sezon, szara linia przerywana ceny w sezonie 2019/2020. Należy wspomnieć, że źródłem danych są cenniki stacji narciarskich i snowboardowych obowiązujące w danym sezonie.

skiing-9_21_20jpeg

Wnioski z analizy:

·         Ceny wzrosły zarówno dla karnetów godzinowych, jak i dobowych

·         Ceny karnetów godzinowych rosną bardziej dynamicznie

·         Najpopularniejszą formą karnetu godzinnego oferowanego przez stacje narciarskie jest bilet 4 godzinny. Przeliczeniowa cena godziny w tym segmencie wzrosła z 16.86 zł do 18.52 zł. Oznacza to, że cena karnetu dla użytkownika kupującego bilet normalny wzrosła o prawie 7 zł.

·         Biorąc powyższy fakt jako bazę do kalkulacji budżetu wyjazdu,  jeśli przeznaczamy na narty 6 dni korzystając z karnetu czterogodzinnego, koszt dla jednej osoby wzrasta o 42 zł. Odpowiednio dla czteroosobowej rodziny narciarzy koszt wzrósł prawie o 168 zł.

·         W segmencie karnetów dobowych najbardziej popularną grupą w cennikach są karnety o długości 3 i 5 dni. Dla przykładu, przeliczeniowa godzina w ramach karnetu pięciodniowego wzrosła o 0.69 zł. Przy założeniu możliwości korzystania ze stoku przez 8 godzin (cały dzień) koszt wzrósł o 5.52 zł, a koszt karnetu o 27.6 zł. Odpowiednio dla rodziny czteroosobowej koszty wzrosły o 110.40 zł. 

W ramach kolejnych artykułów na blogu przygotuję plik budżetowy dla kalkulacji kosztów wypadku na narty lub snowboard.