Ceny godziny na stoku 2021/2022 - Woj. Małopolskie

Jesteśmy do tego przyzwyczajeni – ceny produktów i usług zmieniają się co roku. Dotyczy to również cen karnetów na stacjach narciarskich i snowboardowych. Pod lupą analizy jak co roku  znalazły się tym razem ceny w regionie Województwa Małopolskiego.

Cenniki zostały uproszczone (analiza 268 pozycji w sezonie 19/20 w stosunku do 223 w sezonie 21/22).  Działa to na klientów z dwóch strony. Z jednej – łatwiej się odnaleźć w gąszczu pozycji cenowych. Z drugiej jednak strony likwidacja pozycji „Czas jazdy 2 godziny” sprawia, że klienci, którzy przyjechali na krótkie zjazdy, muszą kupić kolejną najmniejszą jednostkę korzystania ze stoku, którą są najczęściej 4 godziny.

Na wykresach znajduje się porównanie przeliczeniowej godziny korzystania ze stoku dla karnetów godzinowych i dobowych. Czerwona linia ciągła oznacza ceny na aktualny sezon, szara linia przerywana ceny – sezony poprzednie. Źródłem danych są cenniki stacji narciarskich i snowboardowych obowiązujące w danym sezonie.

Szczegóły przedstawiono na poniższej infografice.

NARTYpng