Pliki Cookies

Właścicielem witryny jest osoba prywatna - Tomasz Dobczyński (zwany dalej Właściciel).

Właściciel zdaje sobie sprawę ze zbierania danych strony www.moneysportsstudio.pl przez przeglądarki w formie plików Cookies, oraz z wykorzystywania ich podczas ponownych odwiedzin użytkownika na stronie www.moneysportsstudio.pl

Cookies, zgodnie z informacją dostępną na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki Cookies są stosowane w następujących celach:
- optymalizacji działania strony (dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie)
- dopasowania treści merytorycznych (dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie)
- zabezpieczenia procesu transmisji danych (protokół SSL)

O udostępnianiu plików Cookies decyduje użytkownik, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. By określić zasady zbierania Cookies należy wejść w zakładkę „Pomoc” w posiadanej wersji przeglądarki i tam uzyskać niezbędne informacje. Wyłączenie możliwości zbierania Cookies może skutkować niemożnością korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie www.moneysportsstudio.pl