Polska, Małopolskie

Polska - WOJEWÓDZTWo MAŁOPOLSKIE
PRZELICZENIOWY KOSZT JAZDY NA STOKU

Lubicie poszusować? Ja też, zwłaszcza gdy można w ten sport wciągnąć całą rodzinę i z nią dzielić białe szaleństwo na stoku. Stacje narciarskie w Województwie Małopolskim udowadniają, że w Polsce są warunki do uprawiania narciarstwa i snowboardu - łącznie mamy do dyspozycji ponad 90 km tras. Sporty zimowe wiążą się z kosztami korzystania ze stoku, które dobrze jest przewidzieć i zabudżetować wcześniej, aby na miejscu skupić się wyłącznie na wyborze trasy, godziny zjazdów i po prostu dobrej sportowej zabawie i odpoczynku. Ile kosztuje karnet?

Przygotowałem analizę kosztu przeliczeniowej 1 godziny korzystania z karnetu w zależności od opcji zakupu (karnet godzinowy, karnet dobowy). W analizie uwzględniam także opcję zniżek porównując cennik normalny oraz cennik ulgowy obowiązujący dla grup wiekowych: dzieci i młodzież (do 16 lat) oraz seniorów (od 65 lat).

Zachęcam do zapoznania się z infografiką.
Poland, Małopolskie

POLAND - MAŁOPOLSKIE
CALCULATED COST FOR SKIING AT THE SKI ARENA

Do you like skiing? I like it too, especially when you can involve the whole family into the sport and share fun with them. Ski stations in Lesser Poland Voivodeship prove that there are conditions for skiing and snowboarding in Poland - we have over 90 km of slopes at our disposal. Winter sports are associated with the costs of using the slope. It is recommended to anticipate them and budget in advance. As a consequence you can focus only on choosing the route, hours of skiing, just having fun and resting. How much is for the pass?  

I have prepared an analysis of the calculated cost per 1 hour of skiing. The value depends on purchasing option (hourly ticket, daily ticket). In the analysis, I also took into account the normal prices and the discounts for  groups: children, adolescents (up to 16 years old) and seniors (from 65 years of age).  

I encourage you to read the infographic.

Polska - Województwo Śląskie

Przedstawiam analizę cen karnetów stacji narciarskich w Województwie Śląskim. W tym regionie funkcjonuje co najmniej 17 stacji narciarskich oferujących możliwość zjazdów na nartach i snowboardzie. Dyspozycji jest łącznie około 90 km tras. W większości zakres czasowy karnetów definiują karnety godzinowe i dobowe. Koszt zależy od czasu korzystania, sezonu oraz wieku narciarzy i snowboardzistów.

Ceny tych karnetów w analizie definiujemy jako ceny statyczne. Wyjątkiem w tym zakresie jest stacja narciarska Szczyrk Mountain Resort. W tym miejscu mamy więcej możliwości w odniesieniu do cen statycznych. Jest to tzw. cennik „Go pass”, który na infografice nazywany jest cennikiem dynamicznym. Dodatkowym czynnikiem jest w tym wypadku czas zakupu karnetu. Działa tutaj zasada: „im wcześniej kupisz, tym będzie taniej”.

O ile? Spójrz proszę na tabelę w kategorii „analiza cen dynamicznych”. Zachęcam do przejrzenia grafiki.

Austria Tyrol

Austria - tyrol

Narty i snowboard w Austrii są synonimem kilku tysięcy kilometrów nartostrad. W samym regionie Tyrolu (zachodnia Austria) jest ich ponad 3 tys. Dla osób, które domowy budżet zasilają w walucie innej niż EUR, wyjazd na narty do Austrii wiąże się z większym wydatkiem w porównaniu do wyjazdu krajowego. Narciarze i snowboardziści rekompensują wyższy wydatek dużo wyższą dostępnością kilometrów zjazdowych. Wskaźnik wydatków na kilometr zjazdu na pewno jest korzystniejszy niż w Polsce. Patrząc jednak na bezwzględny koszt karnetu narciarskiego - jest on około 2 razy wyższy niż w Polsce.

Szczegóły znajdują się na infografice. Przedstawiłem tam koszty karnetów dziennych i kilkudniowych w konfiguracji opłat dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci w przeliczeniu na jedną godzinę. Koszty dotyczą sezonu wysokiego. Należy zwrócić uwagę, że w części stacji narciarskich w rejonie Tyrolu nie ma już podziału sezonu na sezon niski i wysoki. Stawki w większości zostały ujednolicone.