NAUKA PŁYWANIA DZIECI

Jesień to czas zapisów na zajęcia sportowe naszych dzieci. Świetnie na rozwój ogólnosportowy wpływa pływanie. Nie jest to łatwa dyscyplina - zarówno dla młodych adeptów pływania, jak również dla rodziców, zwłaszcza gdy szybko chcieliby efektów w postaci samodzielnego poruszania się w wodzie młodych plywaków (tak się nie da ;) )

Z pomocą przychodzą szkółki pływackie, które oferują zajęcia już dla kilkumiesięcznych pociech. Uczestnictwo w zajęciach stanowi koszt, który chciałbym przybliżyć w celu ułatwienia planowania domowego budżetu. Cena zależy przede wszystkim od długości zajęć (najczęściej 30, 45 lub 60 minut). Zajęcia są realizowane w grupach. Prowadzi je trener.

Zachęcam do zapoznania się z infografiką.

SWIMMING LESSONS FOR KIDS

Autumn is the time to sign up our children's  for sports activities. Swimming has a great influence on sports development. It is not an easy discipline - both for young swimming adepts as well as for parents, especially when they would like the effects quickly (this is not possible;))

Swimming schools come to the rescue, offering activities for kids. Participation in the classes is a cost that I would like to introduce to help you plan home budget. The price depends primarily on the length of the class (usually 30, 45 or 60 minutes). Classes are conducted in groups. They are run by a trainer.

I encourage you to read the infographic.