PRZELICZENIOWY KOSZT JAZDY NA STOKU

Lubicie poszusować? Ja też, zwłaszcza gdy można w ten sport wciągnąć całą rodzinę i z nią dzielić białe szaleństwo na stoku. Stacje narciarskie w Województwie Małopolskim udowadniają, że w Polsce są warunki do uprawiania narciarstwa i snowboardu - łącznie mamy do dyspozycji ponad 90 km tras. Sporty zimowe wiążą się z kosztami korzystania ze stoku, które dobrze jest przewidzieć i zabudżetować wcześniej, aby na miejscu skupić się wyłącznie na wyborze trasy, godziny zjazdów i po prostu dobrej sportowej zabawie i odpoczynku. Ile kosztuje karnet?

Przygotowałem analizę kosztu przeliczeniowej 1 godziny korzystania z karnetu w zależności od opcji zakupu (karnet godzinowy, karnet dobowy). W analizie uwzględniam także opcję zniżek porównując cennik normalny oraz cennik ulgowy obowiązujący dla grup wiekowych: dzieci i młodzież (do 16 lat) oraz seniorów (od 65 lat).

Zachęcam do zapoznania się z infografiką.

CALCULATED COST FOR SKIING AT THE SKI ARENA

Do you like skiing? I like it too, especially when you can involve the whole family into the sport and share fun with them. Ski stations in Lesser Poland Voivodeship prove that there are conditions for skiing and snowboarding in Poland - we have over 90 km of slopes at our disposal. Winter sports are associated with the costs of using the slope. It is recommended to anticipate them and budget in advance. As a consequence you can focus only on choosing the route, hours of skiing, just having fun and resting. How much is for the pass?  

I have prepared an analysis of the calculated cost per 1 hour of skiing. The value depends on purchasing option (hourly ticket, daily ticket). In the analysis, I also took into account the normal prices and the discounts for  groups: children, adolescents (up to 16 years old) and seniors (from 65 years of age).  

I encourage you to read the infographic.