miejska jazda na longboardach

Przemieszczanie się po mieście ma coraz więcej form, ja odkrywam je stopniowo. Oczywistym wyborem od zawsze był rower. Następnie do typowego przemieszczania w ramach „ostatniej mili” zacząłem używać hulajnogi. Po opanowaniu techniki jazdy w stylu „lewa noga-prawa noga”, uznałem że jestem gotowy na longboard. Zdecydowałem się opanować relaksową jazdę typu „cruising” dla początkowych użytkowników. Jazda spokojna, wykorzystująca możliwości terenu, przyjemne przemieszczanie z punktu A do B za pomocą płaskiego longboardu typu „pintail” bez zakończenia typu „kicktail”. Jeżdzę bez tricków, po prostu się przemieszczam i sprawia mi to dużą frajdę.

Krajowy rynek longboardów odpowiada na moje potrzeby. Przeanalizowałem ponad 200 kompletnych (zmontowanych) zestawów. W budżecie należy uwzględnić także zakup ochraniaczy na kolana, nadgarstki i łokcie oraz kask. To zawsze powinna być obowiązkowa linia kosztu. Koszt całkowity waha się w przedziale od 458 zł do 1 717 zł. W analizie skupiłem się na longboardach do jazdy typu „cruising”, niemniej z podobnym wydatkiem należy się liczyć planując jazdę downhillową, freestylową czy freeridową. W celu znalezienia charakterystyk poszczególnych stylów jazdy polecam longboardowe blogi i przewodniki.

Na rynku dostępne są także części zamienne do gotowych zestawów, dzięki czemu możemy spersonalizować naszą deskę. Nie musimy się także martwić o wymianę w przypadku zużycia czy uszkodzenia. Zwłaszcza na etapie nauki jazdy może być ta opcja potrzebna. Szczegóły przedstawiam na infografice. Zachęcam do przeczytania, jak również do przemieszczania się za pomocą longboardu.

cruising on longboards

Moving around the city has more and more forms, I discover them gradually. The bike has been always the first choice. After that I have started to use the scooter for the typical last mile travel. After mastering the technique of riding "left leg-right leg" style, I decided that to check a longboard. I have decided to train the relaxed “cruising” ride for the beginners. Smooth riding, using the possibilities of the terrain, pleasant movement from the point A to B with a flat “pintail” longboard without a “kicktail”. I drive without tricks, I just move and it gives me a lot of fun.

The domestic longboard market responds to my needs. I analyzed over 200 complete (assembled) sets. The budget should also include the purchase of knee, wrist and elbow pads and a helmet. It should always be a mandatory cost line. The total cost ranges from PLN 458 to PLN 1,717. In the analysis I focused on cruising longboards, but a similar expense should be taken into account when planning downhill, freestyle or freeride. In order to find the characteristics of individual riding styles, I recommend longboard blogs and guides.

There are also spare parts for ready-made sets on the market, so we can personalize our board. We also do not have to worry about replacement in case of wear or damage. This option may be needed especially at the early stage. Details are presented in the infographics. I encourage you to read, as well as to move around with a longboard.