SIAtKÓWKA PLAŻOWA

Siatkówka plażowa wyciągnęła siatkarzy z hal na otwartą przestrzeń. Gram zarówno na hali, jak i w  terenie, ale gdy przychodzą ciepłe dni wiele osób wybiera odmianę plażową. Choć obie dyscypliny siatkówki wiele łączy, w „plażówce” dochodzi konieczność kontroli warunków atmosferycznych (ach ten wiatr, a czasami i deszcz), co czyni ją bardzo widowiskową. W ostatnich latach w Polsce powstało wiele boisk. Za część z nich należy wnieść opłatę. Ile? Przeanalizowałem koszty boisk w każdym Województwie i wyniki przedstawiam na grafice obok. Dodatkowo przyjrzałem się kosztom sprzętu (piłki do plażówki), a także uniformów – koszulki, spodenki, czapka. Nie zapomniałem też o ochronie skóry. Gdy to wszystko mamy i nie musimy kupować specjalnie, aby teraz pograć siatkówka nie jest drogim sportem. Jest wiele boisk bezpłatnych, a gdybyśmy chcieli zagrać na płatnym koszt wynajmu stanowi 3% wszystkich kosztów związanych z nowym sprzętem, ubiorem i dostępem do infrastruktury. Zachęcam do zapoznania się z infografiką.

BEACH VOLLEYBALL

Beach volleyball transferred some of the volleyball players from the halls to open space. I play both indoors and outdoors but when the warm days come a lot people choose the beach one. Although the two volleyball disciplines have a lot in common, in the beach game there is a need to control the weather conditions (f.e. wind, rain) which makes it very spectacular. In recent years, many pitches has been established in Poland. You have to pay a fee for some of them. How much? I analyzed the costs of one hour game on the pitch. The results are presented on the graphic. Additionally. I looked at the cost of equipment: game balls, jerseys, shorts, caps. I have not forgotten about skin protection. When we have it all and we do not have to buy specially to play volleyball is not an expensive sport. There are many free pitches but when we want to play at paid pitch let’s remember that rental cost are about 3% of all costs related to new equipment, clothes and access to infrastructure. You can find more details on the infographic.

.